ΔΤ ΕΣΜΥΕ: Δημοσιοποίηση της Έκθεσης της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) εξέδωσε Δελτίο Τύπου που αφορά στη Δημοσιοποίηση της Έκθεσης της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής, όπου η Βουλή των Ελλήνων θεωρεί απολύτως αναγκαία την προώθηση της ανάπτυξης των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων και την άρση των αντεπιστημονικών αδειοδοτικών εμποδίων.

Για να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε την Έκθεση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής, παρακαλώ πατήστε εδώ.