7η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΣΜΥΕ 16.05.2015