ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Νο.6 / 31.05.2014 του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., το ποσό της εισφοράς εισδοχής των νέων μελών στον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (Ε.Σ.Μ.Υ.Ε) παραμένει στα 100€ ενώ τα ποσά της Ετήσιας Συνδρομής για τα μέλη του Συνδέσμου καθορίζονται ως εξής:

  • για τις εταιρίες με έργα σε λειτουργία συνολικής δυναμικότητας πάνω από 1MW, 500€.
  • για τις εταιρίες με έργα σε λειτουργία συνολικής δυναμικότητας ως και 1 ΜW, 300€
  • για τις εταιρίες με άδεια παραγωγής χωρίς ακόμα να λειτουργούν έργο, 150€.
  • για τα φυσικά πρόσωπα, 100€.
  • για φοιτητές και Πανεπιστημιακούς με απόδειξη της ταυτότητάς τους, 50€.

Ο Τραπεζικός Λογαριασμός που τηρεί ο Ε.Σ.Μ.Υ.Ε είναι ο εξής:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ – Υποκατάστημα Αριδαίας Πέλλας

Αριθμός Λογαριασμού: 873.00.2002.004460

IBAN: GR79 0140 8730 8730 0200 2004 460

Επωνυμία: Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (Ε.Σ.Μ.Υ.Ε)

Παρακαλούμε, να εμφανίζεται οπωσδήποτε η επωνυμία της εταιρείας / ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου σε κάθε κατάθεση προς τον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., ενώ το αποδεικτικό της κατάθεσης πρέπει να αποστέλλεται είτε με e-mail στο grammateia@microhydropower.gr είτε με φαξ στον αριθμό 210-2837372.